homepage els westra

els westra EW20140320 0516c

Klankmassage volgens Peter Hess

In deze tijd ervaren veel mensen stress. Een beetje stress kan geen kwaad en velen zoeken dit zelfs op om hun bestaan de nodige opwinding te geven.

Niet alleen ingrijpende levensveranderingen veroorzaken stress, ook een opeenvolging van kleine irritaties doet dit. Stress wordt een probleem wanneer er te veel veranderingen na elkaar plaatsvinden, wanneer die veranderingen als bedreigend voor het welzijn ervaren worden of wanneer een persoon een gevoel van onvermogen krijgt om de dreiging aan te kunnen.

Klankmassage volgens Peter Hess draagt er op een effectieve manier aan bij om:

- een toestand van diepe ontspanning te bereiken

- lichamelijke en geestelijke blokkades te helpen oplossen

- stress af te bouwen

Op de website van de Nederlandse Peter Hess Akademy kunt u meer lezen over de toepassingsgebieden van klankmassage:

www.pha.klankpraktijk.nl/toepassingsgebieden

 

© Copyright 2021 | disclaimer  els westra EW petrustomasila comels westra EW linkedinels westra EW facebook