homepage els westra

Disclaimer

Behandelingen kunnen nooit in plaats van een bezoek aan een arts beschouwd worden. U wordt ten alle tijde aangeraden bij een klacht ook een arts te raadplegen. Er wordt geen diagnose gesteld, want dat ligt op het terrein van de arts. Tenslotte stemt u met het ondergaan van een behandeling er mee in dat u Els Westra niet aansprakelijk stelt/kunt stellen voor welke schade dan ook die direct of indirect uit deze behandeling voortvloeit of kan voortvloeien.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Els Westra geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

De website geeft slechts algemene informatie weer. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Els Westra is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie aanwezig op deze website.

 

© Copyright

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website aan derden, is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Els Westra niet toegestaan. Het bedrijfslogo is intellectueel eigendom van Els Westra.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en/of verstrekking van beeldmateriaal (voorzien van het bijschrift „PETRUSTOMASILA.COM”) vertoond op deze website is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Petrus Tomasila | Photography niet toegestaan. Het beschreven beeldmateriaal is gedeeld intellectueel eigendom van zowel Els Westra als van Petrus Tomasila | Photography. 

© Copyright 2021 | disclaimer  els westra EW petrustomasila comels westra EW linkedinels westra EW facebook